FAQ

Gdzie jest produkowany Slate-Lite?

Siedziba Slate-Lite znajduje się w Niemczech, tam powstawał produkt i tam odbywają się wszystkie transakcje handlowe - nasz główny magazyn również znajduje się w Niemczech.

Nasze cienkie forniry kamienne produkowane są w Indiach i Afryka.

Oczywiście dbamy o to, by tam również panowały dobre warunki pracy i przestrzegane były przepisy bezpieczeństwa.

Zdrowie naszych pracowników jest dla nas szczególnie ważne: wszyscy pracownicy w naszych fabrykach muszą nosić odpowiednią odzież ochronną - w zależności od procesu pracy może to być maska ​​na twarz, ochrona słuchu, okulary ochronne, rękawice i obuwie ochronne. Podczas obróbki kamienia naturalnego występuje zwykle duże narażenie na drobny pył. Dzięki innowacyjnej metodzie produkcji Slate-Lite obciążenie to można znacznie zmniejszyć ponieważ masywne bloki łupkowe nie są dłutowane ani rozłupywane podczas produkcji Slate-Lite ale raczej zdzierane warstwami, nie ma drobnego zanieczyszczenia pyłem dla naszych pracowników podczas tego etapu pracy. Etapy procesu piłowania i szlifowania bloków łupkowych są przeprowadzane w naszych fabrykach w połączeniu z wodą, a powstający pył jest w ten sposób bezpośrednio wiązany. W związku z tym nie ma ryzyka zagrożenia zdrowia związanego z krzemicą, zwaną także pyłem kamiennym, w procesie produkcji Slate-Lite!

Erstellt:
1