FAQ

Czy mogę przykleić Slate-Lite do starych płytek?

Możesz łatwo przykleić Slate-Lite do istniejących płytek.
Jedyną ważną rzeczą jest to, że powierzchnia musi byćczysta, a cała powierzchnia pokryta klejem.

Używając Slate-Lite jako wykładziny podłogowej na stare płytki, należy wcześniej wypełnić istniejące spoiny, w przeciwnym razie wzór spoiny może z czasem przebić się.
Nasz asortyment produktów „UltraThin eco+” nie jest zalecany do montażu na istniejących płytkach.

Erstellt:
1